CleanPilot Konseptet

VERDISKAPNING I ALLE LEDD

CleanPilot Konseptet – fullintegrerte, web-baserte verktøy for planlegging, drift og optimalisering av renholdsleveransen
tilpasset et moderne behovsbasert renhold.

CleanPilot har nå tilpassede verktøy som støtter samhandlingen i de viktigste prosesser i en renholdsleveranse. CleanPilot er designet for samhandling og dynamiske prosesser med fire integrert digitale verktøy:

CleanPilot Plan​: Enkelt Web-basert planleggingsverktøy for dynamiske prosesser

CleanPilot Go​: App for renholdere med unike funksjoner for beslutningsstøtte, kommunikasjon og dokumentasjon

CleanPilot Direct​: Enkelt Web-basert oppfølgingsverktøy for sanntidsoversikt og kommunikasjon med renholdere og kunder

CleanPilot Value​: Kundeportal for effektiv tilgang på transparent leveranse, rapporter og oversikter, samt avviks og bestillingshåndtering

 

NÅ MED CLEANPILOT CONNECT! En unik digital platform for integrasjon av sensorer og digitale renholdsplaner

Kontakt oss

7 + 4 =