CleanPilot Konseptet

VERDISKAPNING I ALLE LEDD

CleanPilot Konseptet – fullintegrerte, web-baserte verktøy for planlegging, drift og optimalisering av renholdsleveransen
tilpasset et moderne behovsbasert renhold.

CleanPilot har nå tilpassede verktøy som støtter samhandlingen i de viktigste prosesser i en renholdsleveranse. CleanPilot er designet for samhandling og dynamiske prosesser med fire integrert digitale verktøy:

CleanPilot Plan​: Enkelt Web-basert planleggingsverktøy for dynamiske prosesser

CleanPilot Go​: App for renholdere med unike funksjoner for beslutningsstøtte, kommunikasjon og dokumentasjon

CleanPilot Direct​: Enkelt Web-basert oppfølgingsverktøy for sanntidsoversikt og kommunikasjon med renholdere og kunder

CleanPilot Value​: Kundeportal for effektiv tilgang på transparent leveranse, rapporter og oversikter, samt avviks og bestillingshåndtering

 

Alle de fire verktøyene jobber sammen for å gi merverdi og styrke alle partene i renholdsleveransen.

Kontakt oss

2 + 12 =