Suksesshistorie: Sodexo

Suksesshistorie: Sodexo

En vellykket digitaliseringsprosess handler om synlige og opplevde resultater både for leverandør, kunde og renholder! I september 2019 begynte Sodexos renholdere hos DNB å bruke CleanPilot på jobben. Irene Nazareno, Sodexos renholdsleder hos DNB savner...
CleanPilot I Ängelholm kommune

CleanPilot I Ängelholm kommune

Ängelholms kommun satsar mycket på initiativ för att digitalisera olika verksamheter. En av dessa satsningar är CleanPilot – ett digitalt verktyg från Procurator som förenklar städprocessen.  Kort sagt är CleanPilot ett verktyg som skapar överblick för var och...