CleanPilot Konseptet

Fullintegrerte, web-baserte verktøy for planlegging, drift og optimalisering av renholdsleveransen tilpasset et moderne behovsbasert renhold

Våre løsninger
skaper verdi

Trygg implementering og hurtige resultater

Fremtidsrettede og innovative verktøy som skaper konkurransefortrinn

Transparente arbeidsprosesser som skaper nye forretnings-muligheter og trygge leveranser

CleanPilot Konseptet

Fullintegrerte, web-baserte verktøy for planlegging, drift og optimalisering av renholdsleveransen tilpasset et moderne behovsbasert renhold
Se CleanPilot in action
6 000 digitale renholdere bruker CleanPilot!

Kontakt oss