CleanPilot Konseptet

Fullintegrerte, web-baserte verktøy for planlegging, drift og optimalisering av renholdsleveransen tilpasset et moderne behovsbasert renhold

Les mer

Våre løsninger
skaper verdi

Trygg implementering og hurtige resultater

Fremtidsrettede og innovative verktøy som skaper konkurransefortrinn

Transparente arbeidsprosesser som skaper nye forretnings-muligheter og trygge leveranser

CleanPilot Konseptet

Fullintegrerte, web-baserte verktøy for planlegging, drift og optimalisering av renholdsleveransen tilpasset et moderne behovsbasert renhold

Se CleanPilot in action

5 500 digitale renholdere bruker CleanPilot!

Kontakt oss

8 + 9 =